W jakiej sytuacji otrzymamy świadczenia w ramach ubezpieczenia od utraty dochodu?

Na jakie odszkodowanie możemy liczyć?

Na pewno rozsądnym rozwiązaniem jest specjalne Ochrona Dochodu - ubezpieczenie utraty dochodu. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć co się stanie w przyszłości. Otrzymanie świadczenia jednak ma określone ściśle warunki, ponieważ ochrona dotycząca utraty dochodu wyłącznie obowiązuje wtedy, gdy do utraty pracy doszło z powodu: ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, rozwiązania stosunku pracy, zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej wyrejestrowania z danej ewidencji, jak i także zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę oraz wyrejestrowania przedsiębiorstwa z odpowiedniego rejestru. Powyższe sytuacje są podstawą do wypłacenia świadczenia.

To, jaką konkretnie formę pomocy od ubezpieczyciela otrzymamy jest zależne oczywiście od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, konkretnej oferty, jak i także sumy ubezpieczenia. Kluczowe tutaj jest porównanie ofert, ponieważ ubezpieczenie gwarantować nam może pomoc przez trzy, sześć czy też nawet dwanaście miesięcy. Im wsparcie jest dłuższe, tym więcej czasu mamy na znalezienie nowego miejsca zamieszkania.

Jest to bardzo ważne, ponieważ w sytuacji, w której nagle utracimy pracę jest bardzo łatwo o decyzje nieodpowiednie, na przykład o podjęciu pracy poniżej swoich własnych kwalifikacji, co wpływać będzie na mniejsze dochody. Dzięki stosownemu ubezpieczeniu od utraty dochodu uzyskamy czas, który poświęcić możemy na znalezienie pracy w zawodzie oraz także o zbliżonych zarobkach do tych, które dotychczas otrzymaliśmy. Oczywiście zasada jest taka – im wyższa kwota świadczenia tym lepiej, jednak także zwracajmy uwagę na to, jak długo zamierzamy otrzymywać pieniądze. Jak widać na powyższym musimy zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych kwestii.